FI SV

Georgien

I augusti 2013 antog EU ett beslut om makroekonomiskt stöd till Georgien till ett belopp på högst 46 miljoner euro, varav hälften som lån och hälften som bidrag. Stödet skulle betalas ut i två lika stora delar. Detta är den andra av två lika stora makroekonomiska stödinsatser som EU utlovade vid en internationell givarkonferens som hölls i Bryssel i oktober 2008, när ekonomin i Georgien hade drabbats av såväl den globala finanskrisen som den kortlivade konflikten med Ryssland under samma år.

Syftet med insatsen är att stärka Georgiens betalningsbalans samt lindra situationen kring landets budget. Därtill är målet att stärka den allmänna utvecklingen av landets ekonomi samt dess stabilitet, öka den sociala jämlikheten och integrationen i Europeiska unionen.