FI SV

Kannustinjärjestelmä vauhdittaa kuntien digitalisaatiota

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

Valtiovarainministeriö jakaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin valtionavustusta, jota kunnat voivat hakea. Hankkeiden on oltava kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. 

Valtionavustus perustuu kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen. Siihen sovelletaan valtionavustuslakia. 

Hankkeita suunnitellessaan kuntien on hyvä huomioida myös se, mitä laki julkisen hallinnon sähköisen asioinnin yhteisistä tukipalveluista ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (ns. digipalvelulaki) edellyttävät kunnilta. 

Vuosittaisista hakukohteista, -ajoista ja -ehdoista viestitään erikseen. 

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

Ytterligare information

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530020  


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122  


Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530466