Informationshanteringsnämndens kontaktuppgifter

Kontakta informationshanteringsnämnden: tiedonhallintalautakunta[at]vm.fi.

Twitter: @THlautakunta

Dataskyddsbeskrivning (i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen)