Informationshanteringsnämndens kontaktuppgifter


Nämndens e-postadress har ändrats från och med den 1 oktober till [email protected]

Twitter-kontot: Informationshanteringsnämnden informerar om sin verksamhet på kontot @VMuutiset.

Dataskyddsbeskrivning (i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen)