Informationshanteringsnämndens kontaktuppgifter

Kontakta informationshanteringsnämnden: tiedonhallintalautakunta[at]vm.fi.