EN FI SV

Inkomst- och kostnadsutveckling

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling utarbetar ekonomiska utredningar och kalkyler över samhällsekonomin samt utvecklingen av inkomsterna och kostnaderna. Utredningskommissionen ska dessutom följa förverkligandet av arbetsmarknadsuppgörelserna och deras konsekvenser genom att ta i beaktande kraven som ställs av priskonkurrenskraften samt arbetsmarknadernas funktion.

Kommissionen ska i samband med skötseln av sina ovan nämnda uppgifter också följa arbetsmarknadsuppgörelserna i andra länder, liksom även utvecklingen av den finländska priskonkurrenskraften. Statsrådet eller det finanspolitiska ministerutskottet kan vid behov ge kommissionen särskilda utredningar i uppdrag eller begära utlåtanden av den. Kommissionen bör i sin kommunikationsverksamhet även ta i beaktande behoven som gäller generell information.

Statsrådets kansli tillsatte den 14 december 2016 kommission för inkomst- och kostnadsutveckling för en period på fyra år.

Uppgifterna om kommissionen finns på statsrådets projektsidor:

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling 14.12.2016 - 13.12.2020 (på finska)

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling 22.10.2012 - 21.10.2016 (på finska)

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling 22.10.2008 - 21.10.2012 (på finska)

Kontaktinformation:

Mikko Spolander, avdelningschef, överdirektör
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen
+358 2955 30006
mikko.spolander(at)vm.fi