FI SV

Jordanien

I december 2013 godkände EU en makroekonomisk stödinsats till Jordanien till ett belopp på högst 180 miljoner euro. Det makroekonomiska stödet till Jordanien var avsett att komplettera medlen från IMF enligt standby-avtalet som började i augusti 2012 och löpte ut tre år senare. Insatsens syfte var att trygga den ekonomiska stabiliteten i landet, i synnerhet efter chockerna som konflikten i Syrien medförde.

Det försämrade säkerhetsläget och de ökade konflikterna försvagade dock Jordaniens ekonomiska situation ytterligare. I synnerhet turismen och utländska investeringar minskade kraftigt. Samtidigt under åren 2015 och 2016 tilltog flyktingsströmmarna, särskilt från Syrien, vilket ytterligare försvagade den ekonomiska situationen. På grund av det förändrade ekonomiska läget begärde Jordanien en ny makroekonomisk stödinsats i mars 2016. EU godkände insatsen i december 2016. Den andra insatsen uppgår till högst 200 miljoner euro och den utbetalas i form av lån på medellång sikt. Stödinsatsen är en del av ett mer omfattande försök av EU och internationella aktörer att lindra Jordaniens och andra närliggande länders ekonomiska läge, som är försvagat på grund lokala konflikter och flyktingar från Syrien.

Sedan krisen i Syrien började 2011 har EU understött den ekonomiska stabiliteten, den politiska stabiliteten och reformer samt den humanitära situationen i Jordanien med över 1,5 miljarder euro genom olika instrument.