Kommunernas produktivitet

Foto: Adam Haglund / Gorilla.

Trycket på kommunerna att effektivera verksamheten ökar när befolkningen åldras, konkurrensen om kompetent arbetskraft hårdnar och behovet av social- och hälsovård ökar.

Kommunerna behöver öka produktiviteten för att säkerställa tjänsternas tillgänglighet och bromsa utgiftsökningen. Det är viktigt att öka välfärdstjänsternas produktivitet och effektivitet när man försöker lösa den kommunala ekonomins och hela offentliga ekonomins hållbarhetsproblem. Verksamhetens effektivitet handlar om att vara ekonomisk och samtidigt möta klienternas behov på ett högklassigt och verkningsfullt sätt.

Finansministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett samarbete med olika aktörer, kommuner och arbetsmarknadsorganisationer för att främja kommunproduktivitet och effektivitet. Målet är att stödja och stärka arbetet för främjande av kommunernas och samkommunernas produktivitet och effektivitet samt skapa en gemensam begrepps-, bedömnings- och kunskapsgrund för detta arbete.

För att öka kommunernas produktivitet krävs ett brett och systematiskt arbete i kommunerna, som kan dra lärdomar av varandras bästa praxis och effektivera serviceproduktionen. Kommunerna uppmanas att fortsätta dela bästa praxis och ta i bruk sådan över kommun- och sektorsgränserna.

Koordineringsgruppen för kommunproduktivitet och effektivitet har tillsatts för tiden 1.2.2012 - 31.12.2014.

Koordineringsgruppen föregicks av produktivitetsprojektet för de 20 största städerna åren 2009 - 2011.

Annanstans på webben

Kommunförbundet

Kontaktuppgifter:

Finansråd Anne-Marie Välikangas, tfn 02955 30020

Överinspektör Suvi Savolainen, tfn 02955 30122