Kunderna

Samtliga i Finland bosatta personer och i Finland etablerade företag är kunder hos den offentliga förvaltningen. Finansministeriet arbetar tillsammans med ämbetsverk och kommuner för att åstadkomma kundvänlig, verkningsfull och effektiv service. Produceringen av service som är förenlig med medborgarnas livssituation och företagens livscykel förutsätter samarbete mellan ämbetsverk och kommuner, liksom även effektiv användning av olika slags myndighetsinformation.

Digitala tjänster som är oberoende av tid och plats konstrueras i syfte att minska på bördan som orsakas kunderna på grund av uträttandet av ärenden. Samtidigt effektiviseras även förvaltningens verksamhet.

Länkar: Bättre service genom samarbete! Den offentliga förvaltningens kundstrategi
Webbplatsen för elektronisk ärendehantering

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn. 02955 30171
[email protected]