FI SV

Kvaliteten på digitala tjänster

Som ett led i att främja prioritering av digitala tjänster inledde man vid finansministeriet våren 2018 ett arbete för att utreda kvaliteten på digitala tjänster. I arbetet utreds vilka faktorer som ger kunden en bra användarupplevelse och vilka faktorer som säkerställer att myndighetstjänstens produktionsprocess leder till en högkvalitativ tjänst. En dålig användarupplevelse ger inte motivation att använda den digitala kanalen en gång till och man blir mindre benägen att uträtta ärenden digitalt även inom andra tjänster.

Som stöd för arbetet med att utreda kvaliteten på tjänsterna tillsatte man våren 2018 en arbetsgrupp som fortsatte sin verksamhet till utgången av 2018. Arbetsgruppens resultat är:  

Självutvärderingen av tjänsternas kvalitet utnyttjas som en del av urvalskriterierna för tjänsterna i färdplanen. Ytterligare information finns på webbplatsen för färdplanen för tjänster som tillhandahålls digitalt (på finska).

Ytterligare information:

Nyhet 20.3.2019: Förnyade färdplanen för e-tjänster inkluderar 224 e-tjänster

Digi ekaksi-seminarium 20.3.2019 inspelning och bildspel (på finska)

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Infomöte om hur prioriteringen av digitala tjänster ska genomföras 7.3.2018 (diabilder om kvaliteten på digitala tjänster 24–35, på finska)