Kvalitetsarbete

Finansministeriet och Kommunförbundet har tillsatt ett nationellt kvalitetsprojekt 2014–2015 för vidareutveckling av kvalitetsarbetet inom den offentliga sektorn. Projektets mål är att stödja organisationernas kvalitetsutveckling genom självutvärdering, externa revisioner och ömsesidigt lärande. Det centrala i projektet är start av PEF-processen: att skapa och ta i bruk PEF-modellen samt ta fram ett förslag om mera permanent PEF-verksamhet. Urvalsprocessen för bästa praxis i Finland kommer att organiseras så att PEF-reviderade organisationer kan delta i processen genom sin utvärderingsrapport.

Kvalitetsprojektgruppens ordförande är konsultativa tjänstemannen Johanna Nurmi från finansministeriet och vice ordförande är forskningschefen Marianne Pekonen-Sjöblom från Kommunförbundet. Till medlemmar i arbetsgruppen har också utnämnts personer från arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Nationella centret för utbildningsutvärdering, Centralkriminalpolisen, NTM-centralen i Norra Österbotten, Åbo, Vanda och Helsingfors stad och Utajärvi kommun.

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn. 02955 30171
[email protected]