Lediga arbetsplatser

Finansministeriet är en utmärkt utsiktsplats över den offentliga förvaltningen och aktuella ärenden inom branschen. Finansministeriet är en modern och kompetent arbetsgemenskap med en flexibel personalpolitik. Vårt omfattande verksamhetsfält och internationella nätverk erbjuder karriärmöjligheter och goda förutsättningar för professionell utveckling såväl för nyexaminerade som för erfarna experter. Vi uppskattar utvecklingsorienterade och nyskapande människor som har en vilja att möta framtida utmaningar med framgång.

Om du är intresserad av att arbeta vid finansministeriet, kan du lämna in en ansökan till uppgifter som är lediga. Annonserna innehåller närmare kontaktuppgifter samt tidsfrister för lämnandet av ansökningar.

Statsförvaltningens öppna arbetsplatser: valtiolle.fi

 

 

 


Praktikplats på finansministeriet

Varje år arbetar flera högskolepraktikanter vid finansministeriet. Rekryteringen av högskolepraktikanter sköts i samarbete med högskolorna. Ministeriet meddelar om öppna praktikplatser till högskolornas studiesekreterare, som ger mer information om uppgifterna och ansökningsförfarandet.

Det är också möjligt att arbeta som sekretarpraktikant vid finansministeriet.