Ledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är viktiga för ministeriets verksamhet samt ledandet och den interna förvaltningen. I ledningsgruppen ingår statssekreteraren som kanslichef som ordförande, understatssekreterarna, avdelningscheferna samt cheferna för utvecklings- och förvaltningsfunktionen och kommunikationen samt de chefer eller ledande tjänstemän för övriga verksamhetsenheter statssekreteraren som kanslichef förordnat.

Bilder av ministeriets ledningsgrupp

Ekonomiska avdelningen

Mikko Spolander
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30006
Twitter: @MikkoSpolander
Sekreterare: Laura Wallen, tfn 02955 30381, [email protected]

Budgetavdelningen

Mika Niemelä
avdelningschef, budgetchef
[email protected]
tfn 02955 30525
Twitter: @mhniemela
Assistent: Jenni Markkanen, tfn 02955 30235, [email protected]

Skatteavdelningen

 Terhi Järvikare
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30113
Twitter: @TerhiJarvikare
Sekreterare: Sari Lindeberg, tfn 02955 30102, [email protected]

Finansmarknadsavdelningen

Pauli Kariniemi
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30210
Assistent: Carita Enävuo, tfn 02955 30481, [email protected]

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Juha Sarkio
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30031
Twitter: @JuhaSarkio

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Jani Pitkäniemi
avdelningschef, regeringsråd
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30494
Sekreterare: Anu Martikainen, tfn 02955 30071, [email protected]

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning

Jarkko Levasma
IKT-direktör, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30117
Twitter: @levasma
Assistent: Katariina Niemelä, tfn 02955 30186, [email protected]

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Anu Nousiainen
Förvaltnings- och utvecklingsdirektör
[email protected]
tfn 02955 30326  
Twitter: @NousiainenAnu
Assistent: Olga Ruhanen, tfn 02955 30464, [email protected]

Kommunikationen

Johanna Vesikallio
kommunikationsdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30204 
Twitter: @jvesikallio