EN FI SV

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är viktiga för ministeriets verksamhet samt ledandet och den interna förvaltningen. I ledningsgruppen ingår statssekreteraren som kanslichef som ordförande, understatssekreterarna, avdelningscheferna samt cheferna för utvecklings- och förvaltningsfunktionen och kommunikationen samt de chefer eller ledande tjänstemän för övriga verksamhetsenheter statssekreteraren som kanslichef förordnat.

Ekonomiska avdelningen

Mikko Spolander.Mikko Spolander
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30006
Twitter: @MikkoSpolander

 

 

Budgetavdelningen

Sami Yläoutinen.Sami Yläoutinen
avdelningschef, budgetchef 
[email protected]
tfn 0295530320
Twitter: @SYlaoutinen

 

 

Skatteavdelningen

Terhi Järvikare.Terhi Järvikare
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30113
Twitter: @TerhiJarvikare

 

 

Finansmarknadsavdelningen

Leena Mörttinen.Leena Mörttinen
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30021
Twitter: @LMorttinen

 

 

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Juha Sarkio.Juha Sarkio
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30031
Twitter: @JuhaSarkio

 

 

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Jani Pitkäniemi.Jani Pitkäniemi
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30494
Twitter: @JaniPitkaniemi

 

 

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT)

Anna-Maija Karjalainen.Anna-Maija Karjalainen
IKT-direktör, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30165
Twitter: @MaijaKar

 

 

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Juha Majanen.Juha Majanen
Förvaltnings- och utvecklingsdirektör
[email protected]
tfn 0295530247  
Twitter: @Juha_Majanen

 

 

Kommunikationen

Johanna Vesikallio.Johanna Vesikallio
kommunikationsdirektör
[email protected]
tfn 02955 30204 
Twitter: @jvesikallio