Mätning och utvärdering av effektivitet

Till de viktigaste förutsättningarna för förbättrandet av kommunernas produktivitet och verksamhetens effektivitet hör skapandet av mått för identifiering, uppföljning och utvärdering av åtgärdernas effekter.

Till de viktigaste förutsättningarna för förbättrandet av kommunernas produktivitet och verksamhetens effektivitet hör skapandet av mått för identifiering, uppföljning och utvärdering av åtgärdernas effekter. För att verksamheten kan förnyas på ett ändamålsenligt sätt ska ändringarnas olika effekter identifieras.

Mätningen och mätarna behövs till exempel vid verksamhetsstyrning, ledning och uppmuntran, inlärning och jämförelse samt uppföljning och rapportering. Dessutom understöds det strategiska utvecklandet av kommunens verksamhet av jämförande information från andra kommuner. Med tanke på utnyttjandet av jämförande information är en enhetlig uträkning av kostnaderna och enhetliga definitioner av verksamheten och produkternas innehåll (tjänsternas produktifiering) av stor vikt.

Mätning och statistikföring behövs även på riksnivå vid verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering inom olika förvaltningsområden.

Identifieringen av de olika sammanlagda effekterna av verksamheten förutsätter att mätarna beskriver verksamheten på ett omfattande sätt ur olika perspektiv.

Material

HANDBOK för mätning av kommunproduktivitet och resultat (pdf)

Länkar

ARTTU - Programmet för utvärdering av strukturreformen (Kommunerna.net)