Mentorprogram för offentlig upphandling 

Finansministeriet, Kommunförbundet och HAUS Kehittämiskeskus genomför inom åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling ett mentorprogram som bidrar till ökad upphandlingskompetens. Programmet ska genomföras 27.10.2022–25.4.2023. Anmälningstiden till programmet som pågår som bäst löper ut i september.

Målet för programmet är att dela upphandlingskompetens, bilda nätverk på landsnivå, överföra tyst kunskap, öka samarbetet över organisationsgränserna och att bidra till kompetensutvecklingen i upphandlingsfrågor.  

Vem kan delta i mentorprogrammet?

Om du vill få yrkesmässigt stöd för upphandlingen, sparrningshjälp i upphandlingskompetensfrågor eller om du vill dela med dig av ditt kunnande till andra, är mentorprogrammet ett rätt program för dig. 

Upphandlingsexperter inom den offentliga förvaltningen, den privata och tredje sektorn är välkomna att delta i programmet.  Vi erbjuder handledning, sparrningshjälp och en arbetsbok som kan användas till stöd på mentormötena. Programmet är gratis. 

Bli adept i mentorprogrammet
Bli mentor i mentorprogrammet

Ansökningstiden går ut den 30 september 2022. Efter det ska aktörerna inom åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling och HAUS bilda par/grupper av adepter och mentorer och skicka ett bekräftelsebrev och anvisningar till de utvalda deltagarna. 

Mentorskapsmodellen och genomförandet av programmet

Mentorskapsprocessen består av två delar: en gemensamt styrd process och möten mellan mentorer och adepter (distanskontakt möjlig enligt överenskommelse). 

  • Mentorprogrammet inleds med handledning för mentorer den 27 oktober 2022 kl. 13–16, vilket sker på distans. 
  • Adepterna och mentorerna inleder arbetet på sitt första gemensamma möte i Helsingfors den 3 november 2022 kl. 13–16. Deltagarna får information om mötesplatsen i bekräftelsebrevet.  
  • På det första gemensamma mötet kommer mentorerna och adepterna överens om sina personliga möten.  Det rekommenderas att mentorerna och adepterna träffas ungefär en gång i månaden under december-april. 
  • Utöver dessa träffar ingår i mentorskapsprocessen ett distansmöte den 31 januari 2023 kl. 13–16 och ett slutmöte i Helsingfors den 25 april 2023 cirka kl. 10–15. 

Finansministeriet ersätter inte adepternas resekostnader till närträffar och inte heller mentorernas eller adepternas utgifter som följer av deras personliga möten.  De kostnader som föranleds av mentorernas och adepternas resor till de landsomfattande mötena ersätts av finansministeriet i enlighet med statens resereglemente.

För handledningen för mentorer och stödet under processen svarar kundrelations- och utbildningschef Kati Kivistö och utbildningschef Tiina Pitkäaho vid HAUS.

Mer information:
Kati Kivistö, kundrelations- och utbildningschef, HAUS Kehittämiskeskus, kati.kivisto(at)haus.fi
Tiina Pitkäaho, utbildningschef, HAUS Kehittämiskeskus, tiina.pitkaaho(at)haus.fi 

Statens resereglemente 2022 (på finska)