Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

Ministerarbetsgruppen har till uppgift att styra utvecklingen av digitaliseringen, informations- och teknologipolitiken och dataekonomin, samt att samordna åtgärder och lägesbilden i anslutning till dessa. Gruppen samordnar också utvecklingsprojekt och drar upp behövliga politiska riktlinjer för viktiga åtgärder i anslutning till utvecklingen av sitt ansvarsområde.

Ministerarbetsgruppen drar bland annat upp politiska riktlinjer för

  • utvecklingsstrategierna för den offentliga förvaltningen och genomförandet av utvecklingsprogrammen
  • produktivitetsarbetet inom den offentliga sektorn
  • beredningen av riktlinjerna för kommunpolitiken
  • beredskap inom den offentliga förvaltningen
  • utvecklingen av teknikpolitik, digitala tjänster och dataekonomi
  • ledningen av informationspolitiken och
  • cybersäkerhet.

I anslutning till ministerarbetsgruppen finns en samarbetsgrupp för ansvarsområdet för digitalisering och dataekonomi, en digitaliseringsbyrå. Digitaliseringsbyrån sörjer för samarbetet mellan ministerierna samt för främjandet av digitalisering och dataekonomi. Digitaliseringsbyrån är också en kontaktpunkt för ärenden som gäller verksamhetsområdet för data-, digitaliserings- och informationspolitik.

Ministerarbetsgruppens sammansättning

Kommunminister Sirpa Paatero är ministerarbetsgruppens ordförande i ärenden som gäller den offentliga förvaltningen. Ordförande i övriga ärenden är kommunikationsminister Timo Harakka till utgången av mars 2022 och näringsminister Mika Lintilä till utgången av september 2022. Därefter är minister Paatero ordförande i alla ärenden för resten av mandatperioden.

De övriga medlemmarna i gruppen är finansminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Krista Mikkonen samt social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Ministerarbetsgruppens generalsekretariat består av förvaltningspolitiska understatssekreteraren Susanna Huovinen från finansministeriet inom ansvarsområdet för förvaltningspolitik samt avdelningschefen Laura Eiro från kommunikationsministeriet, direktören Jonna Korhonen från undervisnings- och kulturministeriet, IKT-direktören Jarkko Levasma från finansministeriet och direktören för digitala tjänster Mika Nordman från arbets- och näringsministeriet inom ansvarsområdet för digitalisering och dataekonomi. 

Generalsekretariatets kontaktuppgifter

Susanna Huovinen, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295530199, [email protected]

Laura Eiro, avdelningschef, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295342166, [email protected]

Jonna Korhonen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295330008, [email protected]

Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295530117, [email protected]

Mika Nordman, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295047142, [email protected]