Ministeriernas kontaktinformation

Statsrådets kansli

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1602 2165

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi
Registratorskontorets e-post: registratorskontoret@vnk.fi
vnk.fi/sv

 

Utrikesministeriet

Besöksadress: Sjöekipaget, Maringatan 22, Marinkasernsgatan 5 F, Helsingfors
Postadress: PB 176, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Telefonjour (24 timmar): 09-1605 5555
Fax: 09-629 840

E-post: förnamn.efternamn@formin.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo.um@formin.fi
um.fi/sv

 

Justitieministeriet

Besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors
Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1606 7730

E-post: förnamn.efternamn@om.fi
Registratorskontorets e-post: oikeusministerio@om.fi
oikeusministerio.fi/sv

 

 

Inrikesministeriet

Besöksadress: Kyrkogatan 12, Helsingfors
Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 480 171
Fax: 0295 418 888

E-post: förnamn.efternamn@intermin.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@intermin.fi
intermin.fi/sv

 

 

Försvarsministeriet

Besöksadress: Södra Magasinsgatan 8
Postadress: PB 31, 00131 Helsingfors

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1608 8244

E-post: förnamn.efternamn@defmin.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@defmin.fi
defmin.fi/sv

 

 

Finansministeriet

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors 
Postadress: PB 28, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1603 3123

E-post: fornamn.efternamn@vm.fi
Registratorskontorets e-post: valtiovarainministerio@vm.fi
vm.fi/sv

 

 

Undervisnings- och kulturministeriet

Besöksadress: Sjötullsgatan 10Sjötullsgatan 1, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-135 9335

E-post: förnamn.efternamn@minedu.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@minedu.fi
minedu.fi/sv

 


 

Jord- och skogsbruksministeriet

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors
Postadress: PB 30, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1605 4202

E-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo.mmm@mmm.fi
mmm.fi/sv

 

 

Kommunikationsministeriet

Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors 
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1602 8596

E-post: förnamn.efternamn@lvm.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@lvm.fi
lvm.fi/sv

 

 

Arbets- och näringsministeriet

Besöksadress: Alexandersgatan 4–10, HelsingforsBulevarden 6 A, Helsingfors (riksförlikningsmännens byrå)
Postadress: PB 32, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1606 2160

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@tem.fi
tem.fi/sv


 

Social- och hälsovårdsministeriet

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors 
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-698 0709

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@stm.fi
stm.fi/sv

 

Miljöministeriet

Besöksadress: Alexandersgatan 7, Helsingfors
Postadress: PB 35, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1603 9320

E-post: förnamn.efternamn@ym.fi
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@ym.fi
ym.fi/sv