FI SV EN

Ministerit

Valtiovarainministeri Annika Saarikko johtaa valtiovarainministeriötä. Hän käsittelee VM:n asiat lukuun ottamatta kuntaministerille kuuluvia asioita.

Ministeriössä toisena ministerinä toimii kuntaministeri Sirpa Paatero, jonka vastuualueelle kuuluvat VM:n kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT-toiminnot sekä valtiovarain controller- toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat.

Ministereiden työnjaosta on sovittu hallitusta muodostettaessa.

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus

Finansminister
Annika Saarikko

Kommunminister Sirpa Paatero.

Kommunminister
Sirpa Paatero