FI SV

Moldavien

Under åren 2010–2012 erhöll Moldavien makroekonomiskt stöd för sammanlagt 90 miljoner euro. Moldavien har dock stött på nya utmaningar gällande korruption och förvaltning, vilket har försvagat det ekonomiska läget i landet. Det ekonomiska läget har försvagats ytterligare till följd av det försämrade ekonomiska läget i dess handelsländer.

Till följd av Moldaviens begäran framförde kommissionen i januari 2017 ett förslag till en makroekonomisk stödinsats till Moldavien som uppgår till högst 100 miljoner euro. Av detta ges 40 miljoner euro i bidrag och 60 miljoner euro i långsiktiga lån. Stödet betalas ut i tre rater och det kompletterar IMF:s program som godkändes i december 2016 och låneraterna är villkorliga för att detta program ska framskrida.

Europaparlamentet och rådet har ännu inte godkänt programmet.