Nationell servicearkitektur

Nationell servicearkitektur skapar en interoperabel infrastruktur för digitala tjänster och gör det enkelt att överföra data mellan organisationer och tjänster. I programmet skapas en nationell informationsled, gemensamma servicevyer för medborgare, företag och myndigheter, en ny elektronisk autentiseringslösning på nationell nivå samt nationella lösningar för hantering av organisationers och fysiska personers roller och befogenheter.

Programmets mål är att

• förenkla och underlätta medborgarnas, företagens och organisationernas kontakter med myndigheterna och göra dem säkrare
• främja öppenhet i den offentliga förvaltningen och förbättra kvaliteten på dess tjänster
• möjliggöra kostnadseffektiva e-tjänster
• öka gemensam användning av data och datasystemens interoperabilitet
• främja företagens möjligheter att utnyttja den offentliga förvaltningens informationsmängder och tjänster
• stödja samhällsekonomin genom att effektivera offentlig förvaltning och skapa nya affärsmöjligheter för den privata sektorn.

Brevet den 2 december 2015 om pågående ändringar, lagstiftning och financiell stöd

Ytterligare information

Suomi.fi -nättjänst

Tjänsteleverantörer: esuomi.fi