Parlamentarisk arbetsgrupp

 Framtidens kommun bereds parlamentariskt. Finansministeriet tillsatte i december 2015 en parlamentarisk arbetsgrupp med kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som ordförande.

Arbetsgruppen ska:

  • Bereda en vision om framtidens kommun 2030

  • Bereda en grundläggande utredning över den framtida kommunens roll och uppgifter efter att de nya landskapen grundats. Utredningen ska inkludera en kartläggning av nödvändiga lagstiftningsändringar bl.a. för kommunallagens del samt av behoven att ändra på kommunpolitiken på längre sikt.

Den parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod varar till den 31 mars 2019. Arbetsgruppen understöds av en sakkunniggrupp som består av tjänstemän från olika ministerier