Parlamentarik utredning över regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen

Statsrådet tillsatte en parlamentarisk styrgrupp, en beredningsgrupp och ett sekretariat för att ta fram en utredning över  regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen  i enlighet med regeringsprogrammet. Mandatperioden är 11 juni–31 december 2020. 

Syftet med det parlamentariska arbetet är att utreda vilka uppgifter som kan överföras, och under vilka förutsättningar, från kommunerna, samkommunerna och staten till självstyrande områden som bildas i enlighet med regeringsprogrammet och som är större än en kommun.

Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården samt omorganiseringen av andra uppgifter inom statens regionförvaltning utreds också i samband med den parlamentariska utredningen i enlighet med regeringsprogrammet.

Organisering

Den parlamentariska styrgruppen består av företrädare för riksdagsgrupperna, den styr utredningsarbetet och ger riktlinjer för det. Ordförande för styrgruppen är riksdagsledamot Aki Lindén från socialdemokratiska riksdagsgruppen och vice ordförande är riksdagsledamot Markus Lohi från Centerns riksdagsgrupp. Beredningsgruppen ansvarar för att producera det material och de utredningar som styrgruppen behöver. Anu Nousiainen, finansråd, finansministeriet, är dess ordförande.   

Mer information:

finansråd Anu Nousiainen, tfn. 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi

konsultativ tjänsteman Mikko Saarinen, tfn. 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi

specialsakkunnig Antto Korhonen, puh. 029 50 30547, antto.korhonen(at)vm.fi