Plattform för e-service

Inom YritysDigi-projektet gjordes det i slutet av 2020 en utredning om alternativa sätt att genomföra ärendeplattformen och om fastställandet av krav. Den enkät om servicelöften som genomfördes i samband med projektet visade att digitaliseringen av service med liten volym fortfarande pågår inom många organisationer.

En betydande del av den offentliga service som erbjuds aktörer som bedriver näringsverksamhet saknar fortfarande digitalt genomförande eller så finns de bara som pdf-filer som kan skrivas ut. Utvecklingen av funktionerna, svarandet på kundernas önskemål och främjandet av de digitala målen förutsätter omfattande digitalisering av servicen.

Det att serviceproduktionen fördelats mellan flera organisationer och att volymerna ofta är små gör det svårt att uppfylla de krav på kostnadseffektivitet som uppställts för projekten. Målet med serviceplattformsarbetet är att ta fram kravbeskrivningar av funktioner och egenskaper i inledningsskedet åt aktörerna inom den offentliga förvaltningen. Gemensamma definitioner underlättar, förenhetligar och försnabbar genomförandet av upphandlingar.

Det fortsatta arbetet med serviceplattformen 2022 har inletts

Under vårens workshoppar fortsätter man med den projektbeskrivning av en digital plattform för e-service som utarbetats gemensamt inom ramen för Digitaliseringsprogrammets YritysDigi-projekt. Målet med vårens arbete är att precisera konceptbeskrivningen till kravbeskrivningar som organisationerna kan utnyttja delvis eller fullt ut när de skaffar sig plattformar eller motsvarande systemlösningar.

Kontaktinformation
projektchef
Petteri Ohvo
Tfn 02955 30427
petteri.ohvo(at)gov.fi