Plattform för e-service

En betydande del av den offentliga service som erbjuds aktörer som bedriver näringsverksamhet saknar fortfarande digitalt genomförande eller så finns de bara som pdf-filer som kan skrivas ut.

Investeringarna i projekt med syfte att digitalisera organisationers funktioner och tjänster förutsätts vara kostnadseffektiva. Dessa krav uppfylls inte om antalet kontakter är litet och om hela verksamhets- eller processkedjan är föremål för utveckling.

Konceptet för den digitala serviceplatformen 2021

Den digitala serviceplattformen 2022 – från koncept till kravbeskrivningar

Målet med vårens arbete var att precisera konceptbeskrivningen till kravbeskrivningar som organisationerna kan utnyttja delvis eller fullt ut när de skaffar sig plattformar eller motsvarande systemlösningar.

Kontaktinformation

konsultativ tjänsteman
Marjukka Saarijärvi
Tfn 02955 30208
marjukka.saarijarvi(at)gov.fi