Produktivitet och ICT

Målet med utvecklandet inom statsförvaltningen är att åstadkomma verksamhetsmässiga nyttor bl.a. med hjälp av digitalisering och ICT. Med nyttor avses förbättring av produktiviteten samt besparingar och nyttor åt kunderna. Verksamhetsfältet inkluderar bland annat beredningen av ovan nämnda helheter, analyser och utveckling av informationsunderlaget för beslutsfattande samt samarbete speciellt ur produktivitets-, effektivitets-, spar- och resursperspektiven. Ur ICT-produktivitetsperspektiv försöker man främja omfattande användning av gemensamma ICT-tjänster så att ämbetsverken kan styras till att rikta sina egna ICT-resurser till den egna kärnverksamheten och system som anknyter till den.

ICT-tjänster

 

Kontaktuppgifter

Informationsförvaltningsråd
Mikael Kiviniemi
tfn 02955 30244
fornamn.efternamn@vm.fi