Produktivitetsinformation

Seminarium om kommunproduktivitet och effektivitet 4.6.2013

Finansministeriet arrangerade 4.6.2013 ett seminarium om kommunernas produktivitets- och effektivitetsarbete i ministeriet på Mariegatan 9, Helsingfors.

Seminariets presentationsmaterial (finska och svenska)

Inbjudan och program

* * *

Påverkansforum om kommunproduktivitet och effektivitet

Finansministeriet arrangerade 6.11.2012 ett påverkansforum om kommunproduktivitet och effektivitet

Forumets material

* * *

Spetsprojektseminarium 17.11.2010

Finansministeriet arrangerade 17.11.2010 ett seminarium om produktivitetsprogrammets spetsprojekt med diskussioner om projektresultat och spridning av bästa praxis som projekten identifierat.

Seminariets material

* * *

Produktivitetsprogrammet för de 20 största städerna – diskussionsmöte 3.9.2009

Finansministeriet arrangerade ett startseminarium för produktivitetsprogramarbetet i de 20 största kommunerna. Seminariet utgjorde starten på beredningen av en arbetsplan för kommunernas produktivitetsprogram.

Material från diskussionsmötet 3.9.2009

* * *

Seminarium om arbetsplanen 29.10.2009

Arbetsplanen behandlades vid ett seminarium 29.10.2009

Arbetsplanens innehåll