Produktivitetsmätning

För reformering av kommunernas service behöver beslutsfattare och utvecklare tillförlitlig information om verksamhetens kostnader och effektivitet. Mätarna hjälper till att identifiera, följa upp och bedöma åtgärdernas verkan så att kommunernas produktivitet och verksamhetens effektivitet kan förbättras.

Koordineringsgruppen för kommunproduktivitet och effektivitet har tagit fram en handbok för mätning av hållbar produktivitet och effektivitet särskilt för kommunernas bruk.

För att kunna identifiera verksamhetens samlade effekter krävs att mätarna beskriver verksamheten heltäckande ur olika perspektiv. Mätarna för hållbar kommunproduktivitet och effektivitet inbegriper ett förslag om de viktigaste mätarna. Genom uppföljning av dem kommer olika perspektiv att kunna beaktas i granskningen.

Mätarna beskriver den allmänna kostnadsutvecklingen och det ekonomiska läget, tjänsternas produktivitet, effektivitet och kvalitet samt arbetslivets kvalitet. De har valts ur både riksomfattande och kommunalt perspektiv. Förutom mätarna har handboken mera information och länkar till flera informationskällor som kommunerna kan utnyttja i uppföljningen.

Tydliga och konsekventa begrepp för kommunproduktivitet och effektivitet

Handboken går igenom och beskriver olika begrepp för kommunproduktivitet och effektivitet. Syftet med att beskriva begreppen och deras kopplingar är att fästa uppmärksamhet på de processer som påverkar effektiviteten och produktiviteten. Viktiga processer för kommunproduktivitet och effektivitet i kommunerna:

  • utvärdering
  • beslutsfattande
  • allokering och upphandling
  • serviceproduktion
  • serviceutbud
  • klientprocesser