Redogörelsen om programmet för hållbar tillväxt i Finland

Genom redogörelsen ges riksdagen möjlighet att ta ställning till hur man ska tillgodogöra sig finansieringen via EU:s återhämtningsinstrument.

Redogörelsen har beretts vid finansministeriet, och i beredningen deltog även en samordningsgrupp med medlemmar från olika ministerier. Samordningsgruppen tillsattes av statsminister Sanna Marin i september 2020. Under beredningen av redogörelsen har man fört en aktiv dialog med aktörer på landskapsnivå, kommuner, näringslivet och vetenskapssamhället.

En redogörelse om programmet för hållbar tillväxt i Finland överlämnades till riksdagen - målet är att främja förnyelse och produktivitet (pressmeddelande 27.11.2021)