FI SV EN

Reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Regeringen överlämnade den 4 oktober 2018 en proposition med förslag till lagändringar som baserar sig på EU-lagstiftningen om penningtvätt. Enligt propositionen ska flera myndigheter på elektronisk väg kunna få information om bank- och betalkonton, om de behöver informationen t.ex. i syfte att utreda brott, bekämpa penningtvätt eller bevilja förmåner.

Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt skärps (pressmeddelande 4.10.2018)

Ny lagstiftning om virtuella valutor föreslås – brottsbekämpning underlättas (pressmeddelande 14.6.2018)

Utlåtandegivarna positiva till bedömningspromemoria om förnyande av bank- och betalkontosystemet (nyhet 2.10.2017)

29 utlåtanden om digital förfrågning om kontouppgifter (pressmeddelande 3.7.2017)

Utredning av digital förfrågning om kontouppgifter på remiss (pressmeddelande 22.5.2017)

Elektroniska förfrågningar om kontouppgifter underlättar skötandet av myndighetsärenden (pressmeddelande 14.2.2017)

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.2016)

 

Ytterligare information:

Lagstiftningsråd Armi Taipale, tfn. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi