FI SV EN

Reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Finansministeriet utreder reformering av bank- och betalkontosystemet. Reformen baserar sig på ett direktivförslag som bereds av EU. Förnyandet av bank- och betalkontosystemet kräver lagstiftningsändringar. Dessutom skulle reformen betyda ändringar av informationssystem för myndigheter samt kredit- och betalningsinstituter.

Det nya systemet skulle underlätta skötandet av myndighetsärenden, effektivisera myndigheternas verksamhet och bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Myndigheternas rätt att få information om bank- och betalkonton skulle baseras sig på gällande lagstiftning.

Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Ny lagstiftning om virtuella valutor föreslås – brottsbekämpning underlättas (14.6.2018)

Utlåtandegivarna positiva till bedömningspromemoria om förnyande av bank- och betalkontosystemet (2.10.2017)

29 utlåtanden om digital förfrågning om kontouppgifter (3.7.2017)

Utredning av digital förfrågning om kontouppgifter på remiss (22.5.2017)

Elektroniska förfrågningar om kontouppgifter underlättar skötandet av myndighetsärenden (pressmeddelande 14.2.2017)

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.2016)

 

Ytterligare information:

Lagstiftningsråd Armi Taipale, tfn. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi