FI SV EN

Reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Myndigheterna kan i fortsättningen utnyttja det elektroniska informationssökningssystemet för att förhindra, utreda och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism. Systemet används bland annat av Finansinspektionen, Polisstyrelsen, Patent- och registerstyrelsen, regionförvaltningsverket och centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen.

Myndigheternas behörigheter förblir oförändrade.

Myndigheternas bankkontoförfrågningar blir elektroniska (pressmeddelande 25.4.2019)

Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt skärps (pressmeddelande 4.10.2018)

Ny lagstiftning om virtuella valutor föreslås – brottsbekämpning underlättas (pressmeddelande 14.6.2018)

Utlåtandegivarna positiva till bedömningspromemoria om förnyande av bank- och betalkontosystemet (nyhet 2.10.2017)

29 utlåtanden om digital förfrågning om kontouppgifter (pressmeddelande 3.7.2017)

Utredning av digital förfrågning om kontouppgifter på remiss (pressmeddelande 22.5.2017)

Elektroniska förfrågningar om kontouppgifter underlättar skötandet av myndighetsärenden (pressmeddelande 14.2.2017)

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.2016)

 

Ytterligare information:

Lagstiftningsråd Armi Taipale, tfn. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi