Rekommendationer 

De sektioner som tillsatts av informationshanteringsnämnden utarbetar och upprätthåller rekommendationer om uppfyllandet av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämndens rekommendationer är inte förpliktande eller bindande, utan de styr informationshanteringsenheterna och myndigheterna att utifrån god praxis uppfylla de krav som anges i informationshanteringslagen.