FI SV

Republiken Kirgizistan

I kölvattnet av det etniska och politiska våld som ledde till en kraftig konjunkturnedgång och ett stort externt finansieringsunderskott utlovade EU vid en internationell givarkonferens i Bisjkek i juli 2010 att stödja Kirgizistans återhämtning. Detta ledde till att kommissionen i december 2011 lade fram ett förslag att tillhandahålla makroekonomiskt stöd till Kirgizistan på högst 30 miljoner euro, varav 15 miljoner euro i lån och 15 miljoner euro i bidrag. 2013. Beslutet om makroekonomiskt stöd antogs av Europaparlamentet och rådet i oktober 2013. Samförståndsavtalet och lånefacilitetsavtalet undertecknades i slutet av 2014 och ratificerades av det kirgizistanska parlamentet i februari 2015.

Denna insats var ovanlig, eftersom Kirgizistan ligger utanför den normala geografiska räckvidden för makroekonomiskt stöd. Det motiverades emellertid av styrkan hos den demokratibejakande politiska och ekonomiska reformrörelsen i landet och det faktum att landet ingår i en region av särskild ekonomisk och politisk betydelse för EU.