Riskhanteringspolitik

Inom riskhanteringspolitik fastställs det aktuella ämbetsverkets mål, principer, ansvar och viktigaste förfaranden gällande riskhantering. Målet är att förtydliga och förenhetliga begrepp, principer, mål, organisering och handlingssätt gällande riskhantering. På så sätt garanterar och stödjer man det faktum att riskhanteringen integreras i styrnings- och ledningssystemet. Det spänner över hela verksamheten, och handlingsmodellen är enhetlig på organisationens alla nivåer.

Riskhanteringspolitiken fastställs av ämbetsverkets ledning.

Modell för riskhanteringspolitik

Dokumentmodell för beredning av ämbetsverkets riskhanteringspolitik

Bilagor

1 Förordningar, bestämmelser, anvisningar

2 Begreppsdefinitioner

3 Ramar för riskhantering

4 Riskhanteringsprocess

4a Graf över riskhanteringsprocessen

5 Riskklassifikation

6 Riskanalys, sannolikhet och konsekvens

7 Riskmatris

8 Riskhanteringsplan

Referensmaterial för riskhantering

Bilagor sammanförda, PDF