Samprojekt inom dataskyddet

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) och ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) ordnar 2017–2018 två samprojekt kring dataskydd. Samprojekten publicerar utbildningsvideor om dataskydd och webbtester och det ordnas workshopar. I workshoparna behandlas dataskyddsförordningens olika delområden, riskhantering och datasäkerhet ur den offentliga förvaltningens synvinkel.

Materialet och evenemangen är avgiftsfria. Vi önskar dock separata anmälningar.

Dataskyddsvideon som har ett samband med samprojekten finns på arjentietosuoja.fi-webbplatsen (http://arjentietosuoja.fi/sv/#/front).

Vad är det fråga om?

Samprojekten hjälper organisationerna inom den offentliga förvaltningen att förbereda sig inför dataskyddslagstiftningen som ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. (EU:s dataskyddsförordning 2016/679). Förordningen för med sig nya typer av ansvar och förpliktelser för registeransvariga och personer som behandlar personuppgifter.

Workshopparna

Vid workshopparna som främjar den ansvarsskyldighet som gäller dataskyddet går vi igenom centrala dataskydds- och datasäkerhetsprocesser, handlingsmodeller och krav som organisationen bör kunna tillämpa innan den nya dataskyddslagstiftningen träder i kraft den 25 maj 2018.

För vem: Tillställningarna är avsedda för sakkunniga som ansvarar för offentliga organisationers dataskydd och datasäkerhet samt för personer som ansvarar för registeransvariges skyldigheter och ansvar. Andra organisationer kan antingen följa direkta webbsändningar eller inspelningar efteråt.

Var: Workshopparna ordnas vid finansministeriet, Mariegatan 9, 00100 Helsingfors. Du kan följa workshopparna direkt på webben. Föreläsningarna spelas in och de kan ses efteråt.

Materialet: Materialet, grupparbeten och hemuppgifterna finns på en skild materialsida. Webbsändningen eller inspelningarna kan ses på mediaserver.fin (http://www.mediaserver.fi/live/juhta).

Anmäl dig

Genom att anmäla sig till samprojekten kan organisationerna inom den offentliga förvaltningen säkerställa att organisationens kontaktperson, till exempel dataskyddsansvarige, alltid får den nyaste informationen om kommande videor, tester och workshoppar. Man kan antingen delta fysiskt i workshopparna som ordnas i Helsingfors, eller så kan man följa direktsändningar på webben eller inspelningar efteråt.

Av säkerhetsskäl ska man alltid anmäla sig skilt till varje workshop. De som anmält sig till samprojektet får en skild anmälningslänk till workshopparna. 

Du kan också anmäla dig som enskild sakkunnig även om din organisation inte är med, eller om du inte vet om din organisation medverkar.

Anmälan via länkarna nedan

Utbildningsvideor

Datasäkerhetsvideorna som har ett samband med samprojekten, webbtesterna och det övriga materialet på arjentietosuoja.fi-sidan (http://arjentietosuoja.fi/sv/).

Utgivna videor:

  • Dataskydd i vardagen (videon har textats även på svenska och på engelska)
  • Ledningens och chefernas video (videon har textats även på svenska)
  • Dataskydd för dem som hanterar personuppgifter -videon (videon kommer att textas även på svenska)

Samprojekten genomförs av: Kommunförbundet, Dataombudsmannens byrå, Valtori, justitieministeriet, finansministeriet, Kommunikationsverket, Befolkningsregistercentralen