FI SV EN

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) producerar stöd- och sakkunnigtjänster för ekonomi- och personalförvaltningen samt andra motsvarande stöd- och sakkunnigtjänster. Kunderna består av ämbetsverken inom statsförvaltningen samt av statens ca 73 000 anställda.

Grunden för Palkeets tjänsteproduktion är servicevillighet, partnerskap, effektiva elektroniska processer och kostnadseffektivitet. Palkeet är också en aktiv utvecklare av processer inom statsförvaltningen och sin egen verksamhet.

Palkeet har verksamhet i Joensuu (huvudort), Tavastehus, St. Michel och Björneborg. Centret har dessutom tillfälliga verksamhetsställen i Helsingfors och i Villmanstrand. Antalet anställda är ca 650. Palkeets omsättning uppgår till ca 55 miljoner euro. Palkeet fungerar enligt självkostnadsprincipen, dvs. kostnaderna för produceringen och utvecklandet av tjänsterna täcks med kundavgifter. Tjänsterna och processerna utvecklas i samarbete med kunderna samt finansministeriet och Statskontoret.

Palkeet som organisation inledde sin verksamhet 2010, servicecenterverksamheten i ekonomi- och personalärenden inom statsförvaltningen inleddes 2005.

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Arja Terho
Tfn 02955 30235
fornamn.efternamn@vm.fi

Specialsakkunnig
Eeva Kaunismaa
Tfn 02955 30103
fornamn.efternamn@vm.fi