Servicenät och verksamhetslokaler

Genom att utveckla servicenätet kan resursanvändningen effektiviseras och tjänsternas kvalitet förbättras.


I större enheter kan serviceställena vara mångsidigare och öppethållningstiderna längre. Verksamhetens sårbarhet minskar och förutsättningarna för ömsesidigt stöd bland personalen förbättras. Arbetet blir effektivare, stödtjänsterna starkare och det uppstår besparingar på verksamhetslokalerna. I samband med utvecklandet kan antalet små enheter och enheter som är i dåligt skick skäras ned.

Servicenätets förnyande är en långsiktig verksamhet, där det är skäl att dessutom beakta sambanden mellan planeringen av markanvändning, investeringsplaneringen och serviceplaneringen. Samtidigt bruk av lokaler som används för olika funktioner skapar större synergieffekter.