Skatt på läskedrycker

Lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010) gäller drycker som är alkoholfria eller innehåller bara lite alkohol, t.ex. saft, läskedrycker, mineralvatten och kaffedrycker.

År 2019 inbringade skatten på läskedrycker 180 miljoner euro.

Beskattade produkter definieras i lag med tulltariffnummer. Punktskatten på läskedrycker är en nationell skatt.

Skattenivåer

Punktskatten på läskedrycker för sockerfria produkter är hälften så stor som för drycker innehållande socker. För läskedrycker som innehåller över 0,5 procent socker är punktskatten 32 cent/liter färdig dryck. För övriga läskedrycker är punktskatten 13 cent/liter.

För drycker som späds ut uppbärs skatten enligt den utspädda mängden dryck i liter. När det gäller pulverdrycker är skatten 204 cent/kg för pulver innehållande socker och 113 cent/kg för sockerfria.

Punktskatt togs ut även på sötsaker och glass ända tills utgången av 2016. Sockerskattearbetsgruppen (1.1.2011-31.1.2013) utredde funktionen av punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker och förutsättningarna för en sockerskatt som baserar sig på sockerhalten i produkterna.

Sockerskattearbetsgruppens slutrapport (på finska)

 

Mera information om punkskatten på läskedrycker (Skatteförvaltningen)

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.