Skatt på läskedrycker

Lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010) gäller drycker som är alkoholfria eller innehåller bara lite alkohol, t.ex. saft, läskedrycker, mineralvatten och kaffedrycker.

År 2017 inbringade skatten på läskedrycker 151 miljoner euro.

Beskattade produkter definieras i lag med tulltariffnummer. Punktskatten på läskedrycker är en nationell skatt.

Punktskatten bestäms utifrån produkten

Punktskatten på läskedrycker graderades 2014 så att den för sockerfria produkter är hälften så stor som för drycker innehållande socker. För läskedrycker som innehåller över 0,5 procent socker är punktskatten 22 cent/liter färdig dryck. För övriga läskedrycker är punktskatten 11 cent/liter. För drycker som späds ut uppbärs skatten enligt den utspädda mängden dryck i liter. När det gäller pulverdrycker är skatten 140 cent/kg för pulver innehållande socker och 95 cent/kg för sockerfria.

Punktskatt togs ut även på sötsaker och glass ända tills utgången av 2016. Sockerskattearbetsgruppen (1.1.2011-31.1.2013) utredde funktionen av punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker och förutsättningarna för en sockerskatt som baserar sig på sockerhalten i produkterna.

Regeringen föreslår höjningar i alkohol- och läskedrycksskatten - fordonsskatten föreslås däremot bli lättad (pressmeddelande 4.10.2018)

 

Mera information om punkskatten på läskedrycker (Skatteförvaltningen)

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.