Infografik om statens personal

Infografiken uppdateras årligen. Den senaste informationen om statens personal hittas från statens rapporteringsprogram Granskaförvaltningen.fi. Tyvärr finns informationen tillsvidare endast på finska.

På denna sida hittar du den interaktiva infografiken, som fungerar på datorer, portabla pekdatorer och smarttelefoner. Om du vill printa infografiken, hittar du den här.