Infografik om statens personal

På denna sida hittar du den interaktiva infografiken, som fungerar på datorer, portabla pekdatorer och smarttelefoner. 

Staten hade år 2021 cirka 78 000 anställda. Största delen av de statsanställda arbetar med sakkunniguppgifter. Cirka 40 procent arbetar inom säkerhetssektorn, dvs. inom Försvarsmakten, med gränsbevakningsuppgifter eller som poliser. De största uppgiftsområdena efter säkerhetssektorn utgörs av näringstjänster, såsom NTM-centralerna och Lantmäteriverket, samt finansförvaltning och försäkrings- och finansieringstjänster, såsom Skatteförvaltningen och Tullen. Ungefär 20 procent av de statsanställda arbetar inom dessa uppgiftsområden.

36 procent av de statsanställda har utbildning på högre högskolenivå nivå eller forskarutbildning, och 36 procent har examen på lägre högskolenivå eller examen på lägsta högskolenivå. 91 procent av personalen är anställda i tjänsteförhållande och 9 procent i arbetsavtalsförhållande.

Arbetskraftskostnaderna utgör cirka 7,4 procent av samtliga statens utgifter och 1,9 procent av bruttonationalprodukten. De statsanställda utgör cirka 3,6 procent av alla löntagare. Om man studerar endast den offentliga sektorn utgör de statsanställda ca 12,5 procent. Den offentliga sektorn har cirka 622 000 anställda.