Statens personalstatistik

Statens arbetsmarknadsverk producerar statistikinformation i samarbete med Statskontoret om statens personal, dess struktur och personalens arbetsförhållandens villkor. Arbetsmarknadsverket använder den samlade statistikinformationen i förhandlings- och avtalsverksamhet.

Finansministeriets, Statskontorets och byråarnas roll i personalinformationens produktion

Finansministeriet äger registern och representerar arbetsgivarparten, vars uppgift är att uppbehålla personregistern som omfattar hela staten. Statskontorets uppgift är att samla informationen till registern, att granska registerns verklighet, hjälpa byråerna med informationens korrigering och dessutom ta hand om informationens rapportering på båda inhemska språken. Byråerna och andra partnerna (så som servicecentren) är obligerade till att erbjuda information till Tahti.