Johtajapolitiikan tavoitteet ja toteutus

Valtionhallinnon johtajapolitiikan yleisenä tavoitteena on hallinnon tuloksellisuuden, hyvinvoinnin ja jatkuvan muutoksen tukeminen. Lähtökohtana on, että johtajapolitiikka on linjassa hallinnon kehittämisen ja valtion yleisen henkilöstöjohtamisen kanssa.

Johtajapolitiikan välittömiä tavoitteita ovat:

  • Houkuttelevat johtamistehtävät ja hyvät kehittymismahdollisuudet
  • Ammatillisesti korkeatasoinen ja riittävän yhtenäinen ylin virkamiesjohto
  • Johtajien edellytykset menestyksellisesti suoriutua tehtävistään.

On tärkeää, että valtionhallinnossa on yhteinen näkemys johtamistehtävien ammattimaisesta sisällöstä ja niiden vaatimuksista ja siitä, miten johdon asema ja palvelussuhteet, rekrytointi, ura-ajattelu ja kehittäminen sekä suorituksen johtaminen kytkeytyvät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tai johdon järjestelmäksi ministeriöissä ja koko valtionhallinnossa. Linjaukset ja toimenpiteet koskettavat kaikkia johtajia ja esimiehiä, vaikkakin eri tavoin eri kohderyhmiä.

Valtioneuvoston kannanoton mukaisesti valtiovarainministeriö on muodostanut valtionhallinnon johdon tukitoiminnon, jonka tehtävänä on valmistella johtajapolitiikan linjaukset ja tukea valtionhallinnon johtoa johtamisen kehittämisessä. Valtionhallinnon johdon tuki toteuttaa johtajapolitiikkaa yhteisen kehittämismallin (ks. linkki) mukaisesti yhdessä ministeriöiden ja virastojen kanssa.

Lisätietoa

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon johtajapolitiikasta
Valtionhallinnon johdon tuki

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
[email protected]