FI SV

Stödet för statsförvaltningens ledning

Vid finansministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning finns en stödfunktion för statsförvaltningens ledning. Dess uppgift är att bereda riktlinjerna för ledningspolitiken och stödja statsförvaltningens ledning inom ledningsutveckling. Funktionens uppgifter handlar om ledningens ställning och anställningsförhållanden, rekrytering, karriärtänkande och utveckling, prestationsledning, belöning och den helhet som detta utgör, dvs. ledningssystemet.

Stödfunktionens uppgifter är bl.a.

  • Riktlinjer, utvecklingsmodeller och anvisningar
  • Statsförvaltningens gemensamma ledningsutvecklingsprojekt och -program (bl.a. programmet Framtidens ledare)
  • Koordinering av ledningsutvecklingsforum och -nätverk (bl.a. Statsförvaltningens ledningsforum och andra nätverk)
  • Individuellt stöd och konsultation för den högsta ledningen
  • Datasystem och -tjänster (register) relaterade till ledningssystem och -utveckling
  • Kommunikation och sakkunnigtjänster.

Stödfunktionens verksamhet bygger på nära interaktion och kundorienterat arbetssätt tillsammans med ministerierna och ämbetsverkens ledning och personalenheterna. Verksamhetens mål orienteras efter såväl statsarbetsgivarens intressen som ledningspolitikens och förvaltningspolitikens visioner.

Stödgruppen svarar för funktionen praktiska arbete:

Finansråd Ari Holopainen
tfn 02955 30520

Finansråd Katju Holkeri
tfn 02955 30087

Lagstifningsråd Markus Siltanen
tfn 02955 30263

Controller Virpi Heikkilä (i personalrotation från FSM)
tfn 0295 530653

Konsultativ tjänsteman Johanna Nurmi
tfn 02955 30171

Systemspecialist Seija Korhonen
tfn 02955 30115

Sekreterare Seija Ahlqvist
tfn 02955 30395

Assistent Jenni Ala-Peijari
tfn 02955 30077

[email protected]