Arbetshälsa

I personalens arbetshälsa och tillhörande ledning ingår att sörja för personalens arbetstillfredsställelse och motivation samt för upprätthållande och ökning av den fysiska och psykiska arbetsförmågan. Mätare av arbetshälsa:

  • barometer som undersöker arbetstillfredsställelse,
  • mängd och frekvens av sjukfrånvaro,
  • personalomsättning,
  • avgång med sjuk-/invalidpension samt
  • olika mätare av arbetsförmåga.

Naturligtvis är det viktigt att även uppmärksamma kostnaderna för sjukfrånvaron och tillhörande vårdkostnader. Mycket viktiga är också tillvägagångssätten och adekvata investeringar som syftar till att upprätthålla och förbättra arbetshälsan.

Personalens arbetstrivsel har mätts från och med 2004 med hjälp av VMBaro-systemet. De organisationer som har tagit i bruk VMBaro får, förutom de egna uppgifterna, även referensdata som klassificerats på olika nivåer: hela staten, förvaltningsområdena och enligt ämbetsverkstyp. Arbetstrivselsundersökningarna som utförs med hjälp av VMBaro omfattar i dagsläget 65-70 procent av statens personal. Svarsprocenten var över 69 procent år 2015, vilket är tämligen högt.

Arbetstillfredsställelsen mäts på en femgradig skala:
1 = mycket missnöjd,
2 = missnöjd,
3 = varken nöjd eller missnöjd,
4 = nöjd och
5 = mycket nöjd.

Indexen för arbetstillfredsställelse har motsvarande värden 1–5 och på högre nivå beräknas dessa utifrån aritmetiska medelvärden av personens frågespecifika index.

Arbetstrivselsenkät åt statens personal åren 2006 - 2015 (VMBaro)

Työtyytyväisyys 2015
Työtyytyväisyys 2015 (excel)
Kooste vuoden 2015 valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista muuttujittain
Kooste vuoden 2015 valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista muuttujittain (ecxel)

Länk till VMBaros hemsida

VMBaro

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsanalytiker
Pauliina Pussinen
tfn 02955 30108
[email protected]