FI SV

Löner, inkomstnivån, arbetskraftskostnader och arbetstid

Löner

Lönen är det viktigaste anställningsvillkoret. Den utgör merparten av den statliga arbetsgivarens arbetskraftskostnader och en stor del av omkostnaderna. I statens lönesystem (VPJ) bestäms månadslönen i huvudsak enligt uppgifternas kravnivå och den personliga arbetsprestationen.

Statens arbetsmarknadsverk producerar analyserad inkomststatistik utifrån statens lönestatistikklassificering (VPL) och kravnivådata. Med hjälp av VPL är det möjligt att jämföra arbetsuppgifter med liknande innehåll och kravnivå oberoende av systemet för bedömning av kravnivån. Statens löneanalysrapporter publiceras i Tahti-systemet.

Inkomstnivån granskas med olika klassificeringar. Dessa är bl.a. anställningsförhållande, avlöningsform, ålder, utbildning, inkomstklass och löneklass. Inkomstnivån anges per inkomstbegrepp och referensdata finns även från andra sektorer. Lönestrukturen och inkomstnivåskillnaderna granskas separat.

Palkkatilasto-opas

Inkomstnivån

Inkomstnivåerna granskas som genomsnittliga (totala) inkomster enligt olika klassificeringar. Klassificeringarna består av arten av anställningsförhållandet, avlöningsformen, ålder, utbildning och kön. Personalfördelningen granskas enligt inkomstklass. Inkomstnivån anges med hjälp av inkomstbegrepp, såsom personlig lön, total lön, total lön inklusive semesterpremier och lönen för ordinarie arbetstid. De årliga inkomstuppgifterna generas ur materialet från november.

Ansiotaso vuonna 2015 (excel)
Löneförhöjningarna inom statssektorn 2000 - 2016 (excel)

Arbetskraftskostnader

Statens arbetskraftskostnader beskrivs skilt för varje kostnadspost och i förhållande till bl.a. lönen för den utförda arbetstiden och lönebeloppet. Statistiken visar de indirekta arbetskraftskostnadernas andel av lönerna för arbetad tid, dvs. en bilöneprocent. Utvecklingen av arbetskraftskostnaderna och lönebeloppet för personalen inom statens budgetekonomi presenteras från och med 1970. Löner och arbetskraftskostnader anges i förhållande till bl.a. statens utgifter och BNP. Lönebeloppet har även relaterats till det totala lönebeloppet inom samhällsekonomin.

Valtion työvoimakustannukset vuodesta 1990 alkaen
Bruttokansantuote, kansantalouden palkkasumma, valtion menot sekä valtion palkkasumma ja työvoimakustannukset vuosina 1970 - 2015
Työvoimakustannukset vuonna 2015 (excel)

Arbetstid

Personalantalet och arbetstidens utveckling i budgetekonomin granskas utifrån arbetstidsbestämmelserna. De vanligaste arbetstidsbestämmelserna är ämbetsverkets arbetstid, veckoarbetstid, periodarbetstid samt försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets arbetstidsbestämmelser. Arbetstidens fördelning framgår per arbetstidsfaktor. Arbetstidens fördelning jämförs med industrin.

Budjettitalouden virkasuhteisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä ja jakauma työaikamuodon mukaan 1975 - 2015
Budjettitalouden henkilöstön työaika työaikamuodon mukaan vuonna 2015
Työaika 2015 (excel)
Työaika kuvioina 2015 (excel)

Kontaktuppgifter

Analytiker
Juho-Pekka Jortama
tfn 02955 30119
[email protected]