FI SV

Personalantal

Statens personalantal och dess utveckling beskrivs sedan 1970 i förhållande till hela arbetskraften, löntagare och personal inom andra sektorer under motsvarande perioder. Statistiken visar personalantalets utveckling i statens budgetekonomi och affärsverk samt vilka ämbetsverk som blivit affärsverk eller bolagiserats. Beskrivningen av budgetekonomins personal är mera detaljerad i fråga om strukturella egenskaper såsom utbildning, ålder, kön och personalfördelning på olika ämbetsverkstyper, förvaltningsområden och regioner.

 

Statens personal som del av arbetskraften

Infografik om statens personal
Työllinen työvoima ja palkansaajat sektoreittain 1970 - 2015
Valtiosektorin henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan 1989 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan 1965 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö maakunnittain 2015
Valtion henkilöstömäärällä mitaten 20 suurinta kuntaa 2015
Budjettitalouden henkilöstön jakaantuminen koulutustasoittain
Budjettitalouden henkilöstön jakaantuminen ikäluokittain
Budjettitalouden henkilöstö hallinnonaloittain 1975 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö virastotyypin mukaan 2000 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö ministeriöissä 1987 - 2015
Valtion henkilöstö osana työvoimaa 2015 (excel)

Personalnyckeltal

Avainluvut 2015
Avainluvut 2015 (excel)

Kontaktuppgifter

Analytiker
Juho-Pekka Jortama
tfn 02955 30119
förnamn.efternamn@vm.fi