FI SV

Personalomsättning och avgångar

Personalomsättningen granskas fördelat på intern omsättning (byte till annat ämbetsverk) och extern omsättning (byte till kommun eller den privata sektorn m.m.). Till naturlig avgång räknas extern omsättning, pensionsavgångar och avlidna. Övriga avgångar består i huvudsak av okända och personer som övergått till oavlönad tjänstledighet. Personalomsättningen granskas utifrån intern och extern omsättning även på ingångssidan.

Valtion henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2011

Valtion henkilöstön poistuma vuosina 2014 - 2023

Valtion henkilöstön poistuma vuosina 2014 - 2023 (excel)

Prognos över pensions- och andra avgångar

Rapporten innehåller tabeller och diagram som visar hur mycket personal som årligen går i ålders- och annan pension samt övergår till anställning hos andra arbetsgivare.

Prognosen över avgångar med ålderspension är baserad på kalkyler från Statskontoret som bygger på tider för normal ålderspension enligt individuella pensionsåldrar. Eventuella tidigare- eller senareläggningar av pensionsavgången har inte beaktats i siffrorna. Uppgifterna om andra pensionsavgångar (bl.a. sjuk-/invalidpension) och byte av arbetsplats till andra organisationer är uppskattningar som bygger på data från tidigare år.

Kontaktuppgifter

Analytiker
Juho-Pekka Jortama
tfn 02955 30119
[email protected]