FI SV EN

Statskontoret

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera statsförvaltningens interna tjänster. Statskontoret möjliggör besparingar i verksamhetsutgifterna och produktivitetsökningar i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster och genom att aktivt delta i utvecklingen av dessa tjänster och processer. Utveckling av tjänster och processer görs i samarbete med servicecentret för ekonomi- och personalförvaltningen (Palkeet), finansministeriet och ämbetsverken. Statskontoret sköter om följande interna tjänster hos staten:

 • Statens finansieringsfunktioner
 • Statens centralbokföring samt styrning av redovisning och betalningar
 • Produktion och rapportering av ekonomisk och personaldata på statsförvaltningsnivå
 • Processer och informationssystem för ekonomi- och personalförvaltning på statsförvaltningsnivå
 • Ett skadeskydd som motsvarar lagstadgad olycksfallsförsäkring för statens ämbetsverk och inrättningar samt arbetsgivartjänster i anslutning till dessa
 • Stöd för upprätthållande av arbetsförmåga hos statens personal
 • Tjänster som stöder rörlighet och omplaceringar hos statens personal.

Ett annat centralt verksamhetsområde för Statskontoret är tjänsteproduktion för privata medborgare och företag. Sådana tjänster är:

 • Ersättningar för militära skador
 • Brottsskadeersättningar och ersättningar till oskyldigt häktade samt skadeersättningar till vissa särskilda grupper m.fl. ersättningar
 • Informationstjänster till medborgare (Suomi.fi och Netra)
 • Beslut om avgiftsbefrielser
 • Arv som tillfallit staten.

Statskontoret har verksamhetsställen på tre orter. Förutom kontoret i Helsingfors finns det verksamhet i Kouvola och Villmanstrand. Statskontoret har ungefär 330 anställda.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Tero Meltti
Tfn 02955 30770
fornamn.efternamn@vm.fi