Statsandelar och hemkommunersättningar

Kommunernas finansieringssystem består av kommunernas egna inkomster och statlig finansiering. Skatter och statsandelar är de viktigaste inkomstkällorna.

Syftet med statsandelarna är att säkerställa tillgången till offentliga kommunala tjänster i hela landet. Statsandelssystemet består av kompensering för kostnadsskillnader och utjämning av inkomstunderlaget.

Den viktigaste delen i statsandelssystemet är statsandelen för kommunal basservice som sammanställer finansieringen av kommunal basservice. Statsandelen för kommunal basservice är kalkylerad, och den baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och omständighetsfaktorer.

Ett fungerande finansieringssystem är ett väsentligt utgångsläge för att kommunen ska kunna ordna högklassig basservice.

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Ville Salonen
tfn 02955 30388

Finansråd
Markku Nissinen
tfn 02955 30314

Konsultativ tjänsteman
Arto Salmela
tfn 02955 30377

Specialsakkunnig
Miikka Vähänen
tfn 02955 30465