Ministrarnas statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern enligt ministerns anvisningar då det gäller formulering av politiska riktlinjer, koordinering mellan ministerierna och samordning av ståndpunkter.

Statssekreteraren, som skall ha sin ministers personliga förtroende, utnämns för ministerns mandatperiod. Behovet av statssekreterare skall bedömas i samband med regeringsbildningen.