FI SV

Attraktiviteten hos statens arbetsplatser

De statliga arbetsplatserna intresserar sökanden. Undersökningar som finansministeriet beställt visar att både medborgarna och den egna personalen betraktar arbetet på statliga arbetsplatser som intressant. De tjänstemän och anställda som arbetar hos staten betjänar medborgare, företag och samfund på central-, region- och lokalnivå i ett stort antal olik uppgifter. De påverkar till och med förverkligandet av nationella målsättningar i Europeiska unionen och i vidare bemärkelse på internationell plan. Arbetsomständigheterna samt möjligheterna till kompetens- och självutveckling upplevs som starkheter. Personalen uppskattar även den goda atmosfären och möjligheterna att sammanjämka arbetslivet och privatlivet.

Staten vill vara en konkurrenskraftig arbetsgivare även i framtiden

Staten har i egenskap av arbetsgivare förbundit sig till målmedveten utveckling av statens arbetsplatser och samfund. Staten vill vara en konkurrenskraftig arbetsgivare i ett läge där såväl förvaltningen som arbetslivet i högsta allmänhet - och förväntningarna om det – förändras. Det grundläggande budskapet till de anställda och alla som är intresserade av statliga arbetsplatser är:

  1. Arbetet på statliga arbetsplatser är betydelsefullt.
  2. Arbetsplatsen är en utvecklande koncern.
  3. Hos staten kan du påverka din egen karriär och utveckling.

Alla deltar i skapandet av arbetsplatsimagen

Meddelandet förmedlas bäst i de talrika praktiska situationer där 78 000 statliga anställda möter varandra eller förvaltningens kunder. Statsförvaltningens och dess personals offentliga image är också en viktig faktor vid konkurrensen om arbetstagare. Exemplarisk verksamhet förstärker förtroendet för statsförvaltningen och därigenom förutsättningarna för bättre verksamhet och service.

Statens arbetsmarknadsverk besvarar för och följer upp utvecklingen av statens allmänna arbetsplats- och arbetsgivarimage. Det kommunicerar tillsammans med verksamhetsenheterna om den pågående förändringen inom statsförvaltningen och dess verksamhetskultur. Arbetsmarknadsverket vill dessutom utöka medvetenheten om statens arbetsplatser bl.a. genom att delta i rekryteringstillställningar och –mässor som ordnas vid universitet och högskolor, samt genom att producera rekryteringsvideor, broschyrer och den gemensamma webbplatsen valtiolle.fi. Information om statliga arbetsplatser fås även från ämbetsverkens webbplatser, kundtidningar och annan verksamhet och kommunikation.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Marjaana Laine
tfn 02955 30304
[email protected]