FI SV EN

Utbildningsersättning

I mars 2013 avtalade arbetsmarknadsorganisationerna om en kompetensutvecklingsmodell för genomförande av den skrivning om rätten till tre dagars utbildning som finns i ramavtalet och i regeringens åtagande. Lagstiftningspaketet om utveckling av yrkeskompetensen trädde i kraft 1.1.2014.

Där ingår ändringar i samarbets- och skattelagar samt två nya lagar. Lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen och lagen om ersättning för utbildning. Målet är att sporra arbetsgivarna till upprätthållande och utveckling av alla arbetstagares yrkeskompetens. På arbetsplatserna kan man på så sätt skapa beredskap för olika förändringar och stödja arbetstagarnas anpassning till dem.

Utbildningsersättningen är ett ekonomiskt understöd till de arbetsgivare som saknar rätt till utbildningsavdrag i beskattningen. Ersättningen täcker lönekostnader under sådan utbildning som berättigar till ersättning. Syftet med ersättningen är att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att ordna utbildning som utvecklar arbetstagarnas yrkeskompetens.

För att få ersättning ska utbildningen vara baserad på en av arbetsgivaren upprättad personal- och utbildningsplan och främja arbetstagarnas yrkeskompetens. Utbildningsersättning betalas för högst tre utbildningsdagar per arbetstagare. Ersättningsbeloppet utgör 10 procent av den lönekostnad som används som grund för utbildningsersättningen.

Ansökningstiden är årligen 1.1.-31.3. Då söker man ersättning för den utbildning som ordnades under förra året och som uppfyller villkoren.

Ansökningsblankett
 

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
[email protected]