FI SV EN

Koulutuskorvaus

Valtion virastot ja laitokset irtautuvat koulutuskorvausjärjestelmästä vuoden 2021 alusta lähtien. Muutokseen liittyvät lait on vahvistettu 17.12.2020 ja ne tulevat voimaan 1.1.2021. Koulutuskorvauksen viimeinen hakukierros pidetään 1.1.-31.3.2021. Virastot ja laitokset voivat silloin hakea korvausta vuoden 2020 aikana järjestämästään koulutuksesta.

Koulutuskorvaus on taloudellinen tuki niille työnantajille, joilla ei ole oikeutta verotuksen yhteydessä tehtävään koulutusvähennykseen. Valtion virastot ja laitokset hakevat koulutuskorvausta valtiovarainministeriöltä. Korvauksella katetaan korvaukseen oikeuttavan koulutuksen ajalta maksettuja palkkauskustannuksia. Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta.

Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan ja että se edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta haetaan vuosittain 1.1.–31.3. välisenä aikana. Tällöin haetaan korvausta edellisen vuoden aikana järjestetystä ehdot täyttävästä koulutuksesta.

Hakulomake
(Hakulomakkeen linkki on avoinna 1.1. - 31.3. välisenä aikana.)

Säädöksiä ja ohjeita

Ohjeita korvauksen hakemiseen

Koulutusmateriaalia koulutuskorvauksesta