Personalens rörlighet

Resandet vidgar vyer – och tillför nya perspektiv, kompetens och färdigheter

Statsrådet har redan länge i olika sammanhang uppmuntrat personalen till rörlighet, inte endast inom den egna organisationen utan även både innanför och utanför statsrådet, tvärs över organisationsgränserna.

Flera meddelanden och guidar om temat har getts ut under de senaste åren, ett av de senaste är personalrörlighetsguiden för statsförvaltningen från 2012. Regeringen fastslog i början av 2012 att ämbetsverkens resultat- och ledningsavtal ska innehålla ännu flera målsättningar som ökar personalrörligheten. Dessförinnan uttrycktes målsättningen i reglementet för statsrådet (5/2011) så att betydelsen av mångsidig erfarenhet i fråga om behörighetskraven för de högsta tjänsterna poängterades.

Rörligheten har under den senaste tiden aktualiserats speciellt i samband med reformeringsprojektet som gäller den högsta tjänstemannaledningen, och som syftar till att främja ledningens rörlighet och användbarhet vid olika uppgifter inom statsrådet, en enhetlig ledningskultur inom statsförvaltningen samt i sista hand statens konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare vid rekryteringen av kompetenta chefer.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Kuuttiniemi
tfn 02955 30207
[email protected]

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]