FI SV

Program för tjästemannautbyte

Individuellt stöd för utbyte utanför Norden

Tjänstemannautbyte innebär att statsanställda under kortare tid arbetar utomlands med uppgifter inom sitt förvaltningsområde. Utbytesprogrammen stöder och främjar internationalisering bland statsanställda och personalutveckling.

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO stöder den som deltar i tjänstemannautbytet genom att bevilja individuellt ekonomiskt stöd. Den sökandes arbetsgivare ska betala en del av kostnaderna, i praktiken genom att bevilja avlönad tjänstledighet för utbytestiden.

Det individuella stödet är avsett för att täcka en del av de kostnader som utbytet orsakar. Tjänstemannautbytet sker i mottagarlandets förvaltning, inom tjänstemannens eget förvaltningsområde och under minst en månad. Utbytesperiodens längd kan vara högst 6 månader.

Nordiskt utbyte

I Finland är CIMO samordnare av Nordiska ministerrådets program för tjänstemannautbyte. Programmets mål är att öka de deltagande tjänstemännens kunskaper om den nordiska förvaltningen och lagstiftningen samt öka samarbetet mellan nordiska statsförvaltningar.

Under samma utbytesperiod kan en tjänstemän arbeta i ett eller flera ämbetsverk i Norden eller på deras självstyrelseområden. Genom CIMO kan deltagaren söka ett nordiskt stipendium för att täcka kostnader som utbytet orsakar. Under utbytestiden har tjänstemannen avlönad tjänstledighet.

Utbytet kan pågå i 1–12 månader. Förutom stipendiet får deltagarna ersättning för resor mellan hem- och utbytesorten enligt det förmånligaste resealternativet.

I Norden är Sverige det populäraste utbyteslandet och tar emot över 70 % av de nordiska utbytena.

Ytterligare information

oph.fi/sv/program/tjanstemannautbyte

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Kuuttiniemi
tfn 02955 30207
[email protected]

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]