Brexit

Mycket förändrades när Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021. Effekterna av utträdet syns även i vardagen för finländare och företag verksamma i Finland. Den nya relationen mellan EU och Storbritannien är betydligt mer distanserad än tidigare.

På julafton den 24 december 2020 slutförde Europeiska kommissionen och Storbritannien de utdragna förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen.

Statsrådets kanslis brexit-sidor

Europeiska komissionens brexit-sidor

Tullärenden

Företag: Från den 1 januari 2021 ska alla varor som importeras eller exporteras mellan Storbritannien och Finland tullklareras. Företagen ska då i handeln med Storbritannien följa samma regler, restriktioner och tullformaliteter som med övriga länder utanför EU, dvs. så kallade tredjeländer.

Privatpersoner: När du beställer varor från Storbritannien, ska du fr.o.m. 1.1.2021 förtulla alla försändelser värda mer än 22 euro som levereras från Storbritannien och betala mervärdesskatt som i allmänhet är 24 procent. Du kan också bli tvungen att betala en tullavgift för din försändelse.

Tullens brexit-sidor för företag
Tullens brexit-sidor för privatpersoner

Beskattning

Företag: Storbritanniens utträde från EU medför förändringar bland annat i mervärdebeskattningen, punkbeskattningen och inkomstbeskattningen.

Privatpersoner: Brexit inverkar i regel inte på inkomstbeskattningen av personkunder. Finland och Storbritannien har ett gällande skatteavtal om inkomstbeskattning. Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte tillämpningen av avtalet, som till exempel beskattningen av löneinkomst för arbetstagare som rör sig mellan Finland och Storbritannien.

Skatteförvaltningens brexit-sidor

Finansiella tjänster

Avtalet mellan EU och Storbritannien omfattar finansiella tjänster på samma sätt som de i allmänhet omfattas av EU:s frihandelsavtal med tredjeländer. Avtalet förpliktar båda parterna att hålla marknaden öppen för aktörer som strävar efter att tillhandahålla tjänster genom att etablera sig i ett EU-land eller i Storbritannien. Parterna förbinder sig också till att garantera att finanstjänstesektorn följer internationellt överenskomna standarder.

Bägge parter förbehåller sig rätten att vidta eller bibehålla åtgärder för att bevara den finansiella stabiliteten och säkerställa finansmarknadernas integritet. Parterna ska sträva efter att senast i mars 2021 komma överens om ett samförståndsavtal om en ram för regleringssamarbete inom finansbranschen. Avtalet innehåller inte några bestämmelser om beslut om motsvarighet, eftersom parterna fattar självständiga beslut om dem.

Samförståndsavtalet och de kommande besluten om motsvarighet påverkar i stor utsträckning hur relationerna mellan EU och Storbritannien inom finansbranschen kommer att utvecklas. Europeiska kommissionen utvärderar som bäst 28 beslut om motsvarighet. Britannien har å sin sida fattat vissa beslut om motsvarighet utifrån sina egna utgångspunkter. Kommissionen antog i september 2020 ett tidsbegränsat 18-månadersbeslut om motsvarighet för centrala motparter, vilket är av central betydelse till exempel för derivatclearing. Genom sitt beslut försökte kommissionen trygga den finansiella stabiliteten och ge marknadsaktörerna i EU tillräckligt med tid för att minska sina risker i samband med de centrala motparterna i Britannien.

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi